PROJECT

ผลงานของบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  ด้วยรูปแบบการทำงานที่เน้นการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  บริษัทเอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในประเทศทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับงานบริการ ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา fire pump, ปั้มดับเพลิง,ระบบดับเพลิง, ตรวจสอบอาคาร,ตรวจสอบพลังงาน,รถโฟร์คลิฟท์ (Fork Lift ) โดยมีรายนามผู้รับบริการดังนี้

อาคาร BBD พระราม 4

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทอั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลง จำกัด

บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็กซ์สตาร์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด

บริษัท เค เอ็ม แพ็กเกจจิ้ง จำกัด

มหาวิทยาลัยมหิดล (อาคารหอหัก 11 )

บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา

บริษัท ไทย ฮาโซ จำกัด

บริษัท เจ-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อย บมจ.ปตท.

บริษัท เอเบิ้ลโพรเกรสอินดัสทรี จำกัด