Logo Engineering Innovation Auditor

065-0938905
      tcharoen96@gmail.com

35/455 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

Instrument เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัด

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมายของงานพิจารณาตรวจสอบ ซึ่งเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพสูงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ตอบสนองต่อความต้องการ เราจึงเลือกใช้เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ค่าที่ได้จากการตรวจวัด มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดโดยมีรายการเครื่องมือวัดดังนี้

เครื่องมือวัด

สารบัญเนื้อหา

Ultrasonic Flow Meter

เครื่องวัดอัตราการไหลชนิด Ultrasonic Flow Meter เป็นเครื่องมือวัดสำหรับงานทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump ซึ่งเครื่องวัดชนิดนี้มีข้อดี ที่สามารถวัดอัตราการไหลของน้ำภายในท่อได้ โดยไม่ต้องมีการตัดท่อ จึงมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือวัดไปติดตั้งบริเวณต่าง ๆ ที่ต้องการตรวจวัด

Ultrasonic Flow Meter

SIEMENS SITRANS FUP1010 Ultrasonic Flow Meter เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลที่ตอบสนองต่อความต้องการสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump ซึ่งให้ค่าความแม่นยำในระดับ +/- 0.5 - 2 % ของอัตราการไหล ตัวเครื่องแข็งแรงทนทานเหมาะกับงานภาคสนาม

Technical Specification

 • ➤ Transducer สามารถใช้วัดกับของเหลวภายในท่อได้หลายชนิด
 • ➤ ตัวเลขมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
 • ➤ มีความสามารถในการแสดงผลได้ในรูปแบบของกราฟ
 • ➤ สามารถใช้วัดกับท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 - 240 นิ้ว (เปลี่ยน Transducer ได้)
 • ➤ ความเที่ยงตรงของการวัด +/- 0.5 - 2 % ของอัตราการไหล
 • ➤ Output กระแสไฟฟ้า 4-20mA DC 2 ชุด, แรงดันไฟฟ้า 0-10 VDC 2 ชุด
 • ➤ รีเลย์ SPDT 4 ชุด, พัลซ์ความถี่ 0 - 5000 Hz 2 จุด
 • ➤ สามารถเชื่อมต่อกับ Computer เพื่อ Link ข้อมูลได้โดยใช้สาย RS-232
 • ➤ อุณหภูมิสูงสุดของของเหลว 120 °C สำหรับรุ่นมาตรฐาน
 • ➤ ระดับการป้องฝุ่นและน้ำ IP67 เหมาะกับงานภาคสนาม
 • ➤ หน่วยความจำในการเก็บข้อมูล 1 Mbyte ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก
 • ➤ ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ➤ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL

เครื่องวัดความเร็วรอบชนิด Tachometer

Tachometer หรือเครื่องวัดความเร็วรอบชนิดลำแสง ใช้สำหรับงานตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump โดยใช้ตรวจวัดความเร็วรอบของ Fire Pump ,เครื่องยนต์และ Motor ขับ Fire Pump เครื่องมือวัดชนิดนี้มีข้อดีที่ไม่ต้องใช้หัววัดสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีการหมุนโดยตรง ทำให้ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน

AMPROBE TACH20

AMPROBE TACH20 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วรอบที่ EI-Auditor พิจารณาเลือกมาใช้งาน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี ให้ค่าความแม่นยำในระดับสูงโดยมีค่า Accuracy +/- 0.02 % ของค่าที่อ่านได้ และตอบสนองการอ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว

Technical Specification

 • ➤ วัดความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 1-99999 rpm
 • ➤ ระยะห่างจากจุดวัดสูงสุด 600 mm (24 inch)
 • ➤ ใช้งานในสภาพอากาศอุณหภูมิ 0-50 °C
 • ➤ วัสดุ ABS ทนทานต่อการใช้งาน
 • ➤ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE
 • ➤ ผลิตในประเทศเยอรมัน

FLUKE 931 Tachometer เป็นเครื่องมือวัดความเร็วรอบอีก 1 ชุดที่ EI-Auditor นำมาใช้งานเนื่องจากมีความสามารถโดดเด่น ให้ค่าความแม่นยำสูงโดยมีค่า Accuracy +/- 0.02 %


FLUKE 931 Tachometer

Technical Specification

 • ➤ วัดความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 1-99999 rpm
 • ➤ ระยะห่างจากจุดวัดสูงสุด 500 mm
 • ➤ หน้าจอแสดงข้อมูลสูงสุด 6 หลัก
 • ➤ เลือกหน่วยวัดได้หลากหลาย (rpm ,m/min, ft/min, m/s, ft/s , in/min, m, ft, in)
 • ➤ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE
 • ➤ ผลิตในประเทศเยอรมัน

เครื่องวัดความเร็วรอบชนิด Stroboscope

Stroboscope หรือเครื่องวัดความเร็วรอบชนิดลำแสงความถี่สูง ใช้สำหรับงานตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump โดยใช้ตรวจวัดความเร็วรอบของ Fire Pump ,เครื่องยนต์และ Motor ขับ Fire Pump Stroboscope มีความโดดเด่นที่สามารถใช้ได้ในทุกสภาพพื้นที่ เนื่องจากหัววัดไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีการหมุนและไม่ต้องใช้ Reflect tape

FLUKE820

FLUKE 820-2 Stroboscope เป็นเครื่องมือวัดความเร็วรอบที่ EI-Auditor นำมาใช้งานเนื่องจากสามารถวัดความเร็วรอบได้หลากหลายพื้นที่ แม้ในบริเวณที่มีความชื้นและมีสภาพพื้นผิวที่ลื่นซึ่งไม่สามารถติด Reflect tape ได้ FLUKE 820-2 Stroboscope ให้ค่าความแม่นยำสูงโดยมีค่า Accuracy +/- 0.02 %

Technical Specification

 • ➤ วัดความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 30-300,000 rpm
 • ➤ น้ำหนักเบา (0.24 kg) เหมาะกับงานภาคสนาม
 • ➤ Accuracy +/- 0.02 %
 • ➤ หน้าจอแสดงข้อมูลสูงสุด 6 หลัก Multiline
 • ➤ เลือกหน่วย FPM (RPM) หรือ Hz
 • ➤ ใช้งานในสภาพอากาศอุณหภูมิ 0-45 °C
 • ➤ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE Class III (SELV) Pollution Degree 2

เครื่องวัดแบตเตอรี่

การตรวจสอบระบบ Fire Pump จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ของเครื่องยนต์เพื่อประเมินสภาพความพร้อมในการใช้งานของระบบ Fire Pump โดยเครื่องวัดแบตเตอรี่จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการประเมินคุณภาพแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการสตาร์ท Engine Fire Pump

เครื่องวัดแบตเตอรี่

MIDTRONICS รุ่น MDX-P300 (With Printer) เครื่องวัดและวิเคราะห์คุณภาพแบตเตอรี่ เป็นเครื่องมือวัดที่ทางบริษัทฯ เลือกใช้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่ทุกรุ่น แสดงผลการตรวจวัดได้ทั้งแรงดันไฟฟ้า (V) , Cold cranking amp (CCA) และสามารถประเมินคุณภาพของแบตเตอรี่ได้ทันที

Technical Specification

 • ➤ ทดสอบแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่ 100-1400 CCA
 • ➤ น้ำหนักเบา เหมาะกับงานภาคสนาม
 • ➤ รองรับมาตรฐานการตรวจวัดระบบ CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS
 • ➤ แสดงผลได้หลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, แคนาดา, สเปน และญี่ปุ่น
 • ➤ มี Printer ในตัวสามารถ Print ข้อมูลการตรวจวัดได้ทันที
 • ➤ ใช้งานในสภาพอากาศอุณหภูมิ 0-50 °C

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermo Scan)

งานตรวจสอบอาคารและตรวจสอบระบบ Fire Pump มีการตรวจวัดอุณหภูมิอยู่หลายส่วน เช่น บริเวณจุดเชื่อมต่อสายภายในตู้ MDB , Drop Fuse , หม้อแปลงไฟฟ้า , อุณหภูมิเครื่องยนต์และอุณหภูมิ Fire Pump ขณะเดินเครื่อง

กล้องถ่ายภาพความร้อนหรือ Thermo Scan เป็นเครื่องมือวัดที่ช่วยในการตรวจวัดอุณหภูมิในบริเวณหรือจุดที่ต้องการทราบอุณหภูมิ เพื่อทวนสอบถึงสภาพความสมบูรณ์ และสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์ที่ทำการตรวจวัดและสภาพความพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

FLUKE TI-200 Thermal Imager

FLUKE TI-200 Thermal Imager เป็นเครื่องมือวัดที่ทางบริษัทฯ นำมาใช้ในงาน เนื่องจากมีความสามารถในการตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ โดยมีค่า Accuracy +/- 2 % ของค่าจากการตรวจวัด จึงมั่นใจได้ว่า ค่าที่ได้จากการตรวจวัดมีค่าใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง

Technical Specification

 • ➤ วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -20 °C - 650 °C
 • ➤ Accuracy +/- 2 % หรือ 2 °C
 • ➤ มีระบบ Focus ภาพอัตโนมัติ
 • ➤ เก็บข้อมูลได้ทั้งในตัวเครื่องและที่ External Memory
 • ➤ Battery Backup เปลี่ยนได้ง่าย สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ➤ ถ่ายโอนข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น สายสัญญาณ ,Wifi และ Memory Card
 • ➤ รองรับเทคโนโลยี FLUKE CONNECT เชื่อมต่อข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • ➤ รายงานผลการตรวจวัดผ่านโปรแกรม Smart View ใช้งานง่ายและแสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบ

เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด

งานตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ต้องการทราบอุณหภูมิแบบ Visual Inspection ซึ่งเป็นการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นของอุปกรณ์ เช่น อุณหภูมิลมเย็นที่จ่ายของระบบปรับอากาศ หรืออุณหภูมิผิวของหม้อไอน้ำ เป็นต้น

Fluke 62 Max เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด ที่ตอบสนองต่อความต้องการซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอสำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิในเบื้องต้น โดยมีค่า Accuracy +/- 1.5 % ของค่าจากการตรวจวัด

Fluke 62 Max

Technical Specification

 • ➤ วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -50 °C - 500 °C
 • ➤ Accuracy +/- 1.5 % หรือ +/- 1.5 °C
 • ➤ สามารถตั้งค่า Emissivity ได้ในช่วง 0.1- 1.0
 • ➤ ใช้งานในสภาพอากาศอุณหภูมิ 0 - 50 °C
 • ➤ น้ำหนักเบา (255 g) เหมาะกับงานภาคสนาม
 • ➤ ระดับการป้องฝุ่นและน้ำ IP54 per IEC 60529
 • ➤ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE IEC 61010-1 Pollution Degree 2

Clamp Meter

เครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิด Clamp Meter ใช้สำหรับการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสลับ(AC),กระแสตรง (DC) และตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าภายในตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุมของ Engine Fire Pump และ Jockey Pump

Fluke 325 True-rms Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดที่ EI-Auditor พิจารณาเลือกมาใช้งานเนื่องจากมีความสามารถในการวัดค่าทางไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย โดยมีค่า Accuracy 2% +/- 5 หลัก

Fluke 325 True-rms

Technical Specification

 • ➤ วัดกระแสไฟฟ้า AC และ DC 40-400 A (Accuracy 2% +/- 5 หลัก)
 • ➤ วัดแรงดันไฟฟ้า AC และ DC 600 V (Accuracy 1-1.5% +/- 5 หลัก)
 • ➤ วัดค่าความต้านทาน 400.0 Ω / 4000 Ω / 40.00 kΩ
 • ➤ การตอบสนอง AC True-rms
 • ➤ น้ำหนักเบา (283 g) เหมาะกับงานภาคสนาม
 • ➤ พิกัดความปลอดภัย CAT III 600 V , CAT IV 300 V
 • ➤ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE

Power Meter

เครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิด Power Meter หรือเครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงานใช้สำหรับการตรวจวัดกระแสไฟฟ้า , แรงดันไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้า, Power Factor และตัวแปรที่สำคัญทางไฟฟ้าอื่น ๆ

Fluke 434 Series II – Power Quality and Energy Analyzer เป็นเครื่องมือวัดที่ EI-Auditor พิจารณาเลือกมาใช้งานในงานตรวจสอบอาคาร, ตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานและงานตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump ประเภท Electric Fire Pump เนื่องจากมีความสามารถในการวัดค่าทางไฟฟ้าได้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

Fluke 325 True-rms

Technical Specification

 • ➤ สามารถวัดกระแสไฟฟ้า AC และ DC 5-6000 A ความละเอียด 1 A (Accuracy +/- 0.5%)
 • ➤ สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า Vrms AC และ DC 1-1000 V ความละเอียด 0.1 V (Accuracy +/- 0.1%)
 • ➤ วัดความถี่ 42.5 – 57.5 HZ สำหรับไฟฟ้า 50 Hz (Accuracy +/- 0.01 Hz)
 • ➤ วัดกำลังไฟฟ้าได้สูงสุด 6000 MW (Accuracy +/- 1%)
 • ➤ วัดค่าพลังงานไฟฟ้าและบันทึกค่าได้อย่างต่อเนื่อง (kWh) เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์การใช้พลังงาน
 • ➤ มีความสามารถในการวัดค่าฮาร์มอนิก ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
 • ➤ มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า
 • ➤ มีความสามารถในการวิเคราะห์การสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสีย
 • ➤ ระดับการป้องฝุ่นและน้ำ IP51 ตามมาตรฐาน IEC60529
 • ➤ พิกัดความปลอดภัย CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
 • ➤ รองรับเทคโนโลยี FLUKE CONNECT เชื่อมต่อข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • ➤ ตรวจสอบข้อมูลการตรวจวัดจาก Computer ผ่านโปรแกรม PowerLog 430-II
 • ➤ Clamp i400S Flex ใช้งานสะดวก ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
 • ➤ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE
 • ➤ ผลิตในประเทศโรมาเนีย

เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)

งานตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump จำเป็นต้องมีการตรวจวัดความดันที่ด้านดูดและด้านจ่ายของ Fire Pump เพื่อประเมินค่าประสิทธิภาพของ Fire Pump ที่ทำการทดสอบ

NUOVA FIMA Pressure Gauge เป็นเกจวัดความดันที่ทางบริษัท ฯ นำมาใช้ในงานเนื่องจากให้ค่าความแม่นยำในระดับที่ยอมรับได้ (มาตรฐาน NFPA กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1%) สามารถเติม Glycerin ในเกจวัดความดันได้ซึ่งช่วยในการอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ

NUOVA FIMA Pressure Gauge

Technical Specification

 • ➤ Pressure Gauge Range 0-350 PSI With Gauge Damper and filling Glycerin
 • ➤ Compound Gauge Range -30-40 PSI With Gauge Damper and filling Glycerin
 • ➤ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานยุโรป EN837-1
 • ➤ ระดับการป้องฝุ่นและน้ำ IP67 เหมาะกับงานภาคสนาม
 • ➤ สินค้าจากประเทศอิตาลี

เครื่องวัดระยะเลเซอร์

งานตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำเป็นต้องมีการตรวจวัดระยะต่าง ๆ เพื่อทวนสอบค่ากับมาตรฐานหรือกฎหมายกำหนด เช่น ความกว้างของถนนรอบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรือพื้นที่ว่างสำหรับการปฏิบัติงานโดยรอบตู้ MDB เป็นต้น

FLUKE 414D LASER DISTANCE METER เป็นเครื่องมือวัดระยะเลเซอร์ที่ทางบริษัท ฯ นำมาใช้ในงานเนื่องจากให้ค่าความแม่นยำในระดับที่ดี โดยมีค่า Accuracy +/- 2 mm ของค่าจากการตรวจวัด

FLUKE 414D

Technical Specification

 • ➤ วัดระยะได้สูงสุด 50 เมตร
 • ➤ ฟังก์ชันค่าต่ำสุด/สูงสุด
 • ➤ ฟังก์ชันการคำนวณพื้นที่
 • ➤ เก็บค่าการวัดได้สูงสุด 5 ชุดข้อมูล
 • ➤ หน้าจอแสดงผล 2 บรรทัด
 • ➤ เลเซอร์มีความสว่าง ทำให้ง่ายต่อการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะไกล
 • ➤ ใช้ปุ่มเดียวในการวัดทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • ➤ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CE
 • ➤ น้ำหนักเบาเหมาะกับงานภาคสนาม

เครื่องวัดแก๊สรั่ว (Gas Detector)

งานตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่วเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการตรวจสอบสภาพการรั่วไหลของก๊าซ ที่อาจเกิดขึ้นบริเวณจุดเชื่อมต่อต่างๆ ของอุปกรณ์ในระบบก๊าซ ซึ่งหากพบปัญหาดังกล่าว ผู้ดูแลรถฟอร์คลิฟท์ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

TESTO 316-2 Gas Leak Detector เป็นเครื่องมือวัดแก๊สรั่วที่ทางบริษัท ฯ นำมาใช้ในงานตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ เนื่องจากมีความสามารถในเลือกตรวจวัดการรั่วไหลของ Methane, Propane และ Hydrogen ได้ตั้งแต่ 10 ppm ขึ้นไป ซึ่งก๊าซข้างต้นถือเป็นก๊าซที่เป็นองค์ประกอบหลักในก๊าซ LPG

Gas Leak Detector 414D

Technical Specification

 • ➤ วัดก๊าซ Methane (CH4) ตั้งแต่ 10 ppm – 4.0% Vol
 • ➤ วัดก๊าซ Propane (C3H8) ตั้งแต่ 10 ppm – 1.9% Vol
 • ➤ วัดก๊าซ Hydrogen (H2) ตั้งแต่ 10 ppm – 4.0% Vol
 • ➤ First Alarm 10 ppm (CH4 , C3H8, H2)
 • ➤ น้ำหนักเบา (348 กรัม) เหมาะกับงานภาคสนาม
 • ➤ ผลิตในประเทศเยอรมัน

เครื่องวัดไฟรั่ว (Non-Contact Voltage Tester)

งานตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดในการตรวจสอบสภาพการต่อสายดินและการรั่วของไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม การใช้เครื่องวัดไฟฟ้ารั่วเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการตรวจเช็คการรั่วของระบบไฟฟ้าในเบื้องต้น ที่เป็นการบ่งชี้สภาพความสมบูรณ์ของระบบไฟฟ้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ

FLUKE Volt Alert AC-A เป็นเครื่องวัดไฟรั่วที่ทางบริษัท ฯ นำมาใช้ในงาน เนื่องจากมีความสามารถในการรับรู้สนามไฟฟ้าสถิตที่มีสถานะคงตัวโดยไม่ต้องสัมผัสกับตัวนำไฟฟ้าเปลือย การเรืองแสงสีแดงที่ส่วนปลายและสัญญาณเตือนแสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้า ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

Gas Leak Detector 414D

Technical Specification

 • ➤ เทคโนโลยี Voltbeat™ และการทดสอบตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้ทราบสถานะการทำงานของอุปกรณ์
 • ➤ สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า AC 90 -1000 V สำหรับไฟฟ้า 50 Hz
 • ➤ ระดับการป้องฝุ่นและน้ำ IP40
 • ➤ อุณหภูมิในการทำงาน -10 ถึง 50 °C
 • ➤ พิกัดความปลอดภัย CAT IV 1000 V
 • ➤ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE

เครื่องวัดแรงดันน้ำและอัตราการไหลของน้ำ

การทดสอบแรงดันน้ำและอัตราการไหลของน้ำตามมาตรฐานแรงดันน้ำดับเพลิง ณ จุดไกลที่สุดของระบบท่อน้ำดับเพลิง จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ค่าที่ได้จากการทดสอบสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่สุด

Hose Monster Flow Test KID เป็นชุดเครื่องมือที่ทางบริษัท ฯ นำมาใช้ในงานตรวจวัดแรงดันน้ำและอัตราการไหลของน้ำที่จุดไกลสุดของระบบท่อน้ำดับเพลิง เนื่องจากเป็นเครื่องมือวัดที่ได้รับรองตามมาตรฐาน FM ,ให้ค่าความแม่นยำในระดับที่ดีและตอบสนองต่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในจุดวัดที่มีแรงดันสูง

Gas Leak Detector 414D

Technical Specification

 • ➤ Little Hose Monster ขนาด 10 นิ้ว x 12 นิ้ว น้ำหนักเบา
 • ➤ Pressure Gauge Range 0-200 PSI Accuracy +/- 0.5%
 • ➤ REMODE Reader ยาว 30 ฟุต ช่วยในการอ่านค่า Velocity Pressure ได้ในระยะไกล
 • ➤ 1-1/8 in Pitotless Nozzle Grooved Type (Measure 83-333 GPM) FM Approved
 • ➤ 1-3/4 in Pitotless Nozzle Grooved Type (Measure 331-936 GPM) FM Approved
 • ➤ Spanner Wrench ผลิตจากวัสดุ AL-MAG35 ง่ายต่อการขันแน่น
 • ➤ Line Gauge ชนิดเกลียว NH ปลอดภัยต่อการใช้งานกับการวัดความดันที่มีค่าสูง
 • ➤ ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

สรุป

เครื่องมือวัดเป็นอุปกรณ์ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานพิจารณาตรวจสอบวิศวกรรม ค่าความแม่นยำ, ความคลอดเคลื่อนของเครื่องมือวัดและความน่าเชื่อถือ เป็นปัจจัยหลักที่ทางบริษัท ฯ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเครื่องมือวัดมาใช้ในงาน เพื่อให้ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มีค่าใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงที่สุด

อย่างไรก็ตาม การศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ที่ทางบริษัท ฯ ตระหนักถึงและไม่ละเลย เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของผู้รับบริการ
Add Line กดเพื่อโทรหาเรา
TOP